Agva Kraft

«Vi hadde god erfaring fra samarbeid med Maksimer tidligere, og vi merket fort at de forsto oppdraget godt og hadde god gjennomføringsevne. Vi har nå en av de mest effektive konverteringsmotorene på det norske strømmarkedet.»

– Bjørn Arctander, Markedsdirektør Agva Kraft.

Agva Kraft

Enkelt og raskt for forbrukeren

Maksimer har vært med strømleverandøren Agva Kraft som leverandør siden de ble etablert i begynnelsen av 2015. I utgangspunktet var oppdraget å skape en konverteringsmotor for strømkunder med et enkelt og lekkert design. Ved hjelp av kombinasjon av ulike oppslag gjør dette at man kan bytte strømleverandør på agva.no på 30 sekunder, noe de har valgt å fremheve tydelig på sin youtubekanal.

«Vi hadde god erfaring fra samarbeid med Maksimer tidligere, og vi merket fort at de forsto oppdraget godt og hadde god gjennomføringsevne. Vi har nå en av de mest effektive konverteringsmotorene på det norske strømmarkedet.»

Bjørn Arctander, Markedsdirektør Agva Kraft.

Raske og hyppige endringer

Agva Kraft jobber i et konkurranseintensivt marked og det er stadig behov for justeringer. De markerer seg blant annet tydelig på ulike strømpriskalkulatorer. I tillegg til Forbrukerrådets offisielle oversikt er de blant annet på de private priskalkulatorene Elskling og Strømvalget. Dette er et marked som er nøye overvåket av både privatpersoner, presse og myndigheter og strømleverandøren stiller derfor store krav til at sidene til enhver tid er korrekte.

«Fremveksten av priskalkulatorer for strøm på internett har ført til økt kompleksitet for oppdatering av informasjon og kontinuerlig produktutvikling. For oss er det avgjørende for valg av leverandør at Maksimer er raske på ballen med en gang vi trenger end endring eller feilretting.» Bjørn Arctander, Markedsdirektør Agva Kraft.

Måling

Siden det er så stor konkurranse i markedet er det også variabelt hvilke salgskanaler som er effektive. Vi har hjulpet Agva Kraft med måling av effekt ved hjelp av A/B-testing, varmekart og fortløpende analyser.

«Nils-Fredrik er et unikum på å se mønstre ut av tilsynelatende uforståelige data. Dette er viktig for oss».

Et bredt sett av tjenester

Sammen med ulike salgskanaler bruker Agva Kraft sosiale medier som støtte- og kundeservicekanal. Agva Kraft på Facebook støtter således opp om andre sider, på lik linje med Twitter og andre kanaler. Strømleverandøren er bevisst på at det ikke er nødvendig å være på alle kanaler og at bruken av sosiale medier må velges med omhu. Det er lagt til rette for måling av hele denne salgsstrukturen.

Agva Bedrift

Agva Kraft er hovedsakelig en leverandør til det norske husholdningsmarkedet for strøm. De har imidlertid etter hvert også kommet inn på SMB-markedet og Maksimer har utviklet bestillingssiden Agva Bedrift med utgangspunkt i designet til deres hovedsider.